Personvern og cookies

Bruk av Cookies

På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.
Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i "Hjelp"-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser fra Elektrounion på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

Facebook

For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet inn. Du kan enkelt slå av cookies i din nettleser, og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner ved å melde deg av her. Les mer om Facebook sin bruk av cookies her.

Personvernerklæring

Elektro Union AS er en frivillig kjede hvor medlemmene er elektroentreprenører. Gjennom Elektro Union finner du anerkjente norske og utenlandske produsenter som leverer produkter og tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser

I vår dialog med deg som medlem, interessent eller jobbsøker vil vi behandle dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Denne personvernerklæring gjelder kun for Elektro Union AS og ikke den enkelte medlemsbedrift.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er Elektro Union AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Elektro Union AS er:

Postadresse: Kværnerveien 5, 0192 Oslo

E-post: post@elektrounion.no

Telefon: 22 57 10 50

Organisasjonsnr.: 987 421 339

1.    Når samler Elektro Union inn personopplysninger

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Når du bruker nettsiden vår
 • Når du har sendt oss en henvendelse
 • Når du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
 • Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Når du søker jobb hos oss

2.    Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Elektro Union AS samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet

Elektro Union sender ut nyhetsbrev på e-post til de som har bedt om det. Nyhetsbrevet inneholder nyhetssaker og annet relevant innhold. Når du melder deg på nyhetsbrevet, samtykker du til at vi behandler din kontaktinformasjon. Elektro Union behandler personopplysningene frem til du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss på annen måte.

 

 1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss via nettsiden eller andre kanaler

Når vi mottar en henvendelse fra deg behandler vi følgende personopplysninger: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle annen informasjon som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av disse personopplysningene skjer for at vi skal kunne ivareta vår interesse i å hjelpe deg med det du lurer på. E-post vi har mottatt vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing.

 

 1. Rekruttering til nye stillinger hos Elektro Union

Dersom du søker jobb hos oss må vi behandle dine personopplysninger for å vurdere din søknad, gjennomføre referansesjekk og intervjuer. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg kan det hende vi gjør egne undersøkelser, for eksempel samtaler med referanser. Behandling av personopplysningene skjer for at vi skal kunne ivareta vår interesse i å finne den mest egnede kandidaten for stillingen.

Vi ønsker ikke at du oppgir særlige kategorier av personopplysninger (såkalte sensitive personopplysninger) i søknaden din.

Stillingssøknader slettes etter at søknadsprosessen er over. Dersom du blir ansatt, blir søknaden din lagret i personalmappen.

 

 1. Påmelding til arrangementer

Noen ganger er det mulig å melde seg på våre arrangementer. Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Formålet med å samle inn disse opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og eventuelt utarbeide deltakerlister.

Behandlingen av disse opplysningene er begrunnet i vår berettigede interesse i å avvikle arrangementer på en god måte.

 

 1. Informasjonskapsler (cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi cookies. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her https://Elektrounion.no/personvern-og-cookies/ Vi behandler personopplysninger som samles inn via cookies på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for og tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

 

3.    Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

I den grad det er nødvendig for å gjennomføre kurs eller arrangementer, vil vi også dele deltagerlister med medarrangører og kursholdere. Utleveringen av slike deltakerlister er begrunnet i vår berettigede interesse i å avvikle arrangementer på en god måte

 

4.    Hvem behandler personopplysninger på vegne av oss

Elektro Union AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Semway Norge AS som administrerer nettportal for medlemsbedrifter, hvor disse gis tilgang til tegneverktøy, kalkulasjonsverktøy og internkontrollsystem.
 • Snorre Data for drift av IT-systemer og lagring av data
 • Semway Norge AS – for levering av passord til medlemmer og ansatte og innhold på hjemmesider
 • Semway – for drift av hjemmesider
 • Tripletex – for levering av regnskapstjenester
 • Superoffice for håndtering av CRM-system
 • Bafo for håndtering av forsikringer til medlemmer og ansatte

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

5.    Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I noen tilfeller har vi en lovbestemt plikt til å oppbevare opplysningene en viss periode før de kan slettes.

 

6.    Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Som registrert hos oss har du rett til å:

 • be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn)
 • be om at vi retter eller supplerer opplysninger som er feil eller misvisende (rett til retting)
 • i noen situasjoner be om at vi sletter opplysninger om deg (rett til sletting)
 • i noen situasjoner be om at vi begrenser behandlingen av personopplysninger om deg (rett til begrensning)
 • i noen situasjoner protestere mot at vi behandler personopplysninger om deg (rett til å protestere)
 • be om at vi overfører opplysninger om deg til deg eller annen behandlingsansvarlig (rett til dataportabilitet)

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

I tilfeller hvor vår behandling av personopplysninger bygger på ditt samtykke, har du rett til å trekke dette tilbake til enhver tid. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss.

 

7.    Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

8.    Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon finnes tilgjengelig på vår nettside.

Våre samarbeidspartnere

 • Nek kabel
 • Thermofloor
 • Eaton
 • Nexans
 • Micro Matic
 • Schneider
 • Pipelife
 • Devi
 • ABB
 • Elko
 • SG
 • Luzense Unilamp
 • Teccon
 • Prymian Group
 • Øs varme
 • UTU Norge AS
 • Cenika
 • Glen Dimplax Nordic
 • CTM Lyng